<

click here

Podjetje izvaja popravila motornih vozil že od leta 1995. Popravila zajemajo redno in investicijsko vzdrževanje (servis) ter popravila motornih vozil v primeru kakršnekoli okvare. Podjetje se osredotoča na popravilo gospodarskih, tovornih in dostavnih ter kombiniranih vozil.

V letu 2010 se je podjetje preselilo na novo lokacijo na Trato v IC Trata kjer je zgradilo tudi novo delavnico s kapaciteto hkratnega popravila 6 tovornih vozil s prikolico.
 


Za vzdrževanje in popravila motornih vozil skrbi izkušena skupina avtomehanikov, ki so ustrezno izobraženi in usposobljeni za tovrstna dela. Podjetje vseskozi vlaga v razvoj lastnega kadra v različnih oblikah kot so npr: štipendiranje, vajeništvo, pomoč v praksi, delo na terenu, itd.

 

Spremljajoče dejavnosti ki jih podjetje prav tako nudi so še:

•    diagnostika vozila in pripadajočih komponent,
   
•    menjava in centriranje gum,
   
•    polnjenje in čiščenje klimatskih naprav ter
   
•    odčitavanje in arhiviranje izpisov iz digitalnih tahografov in kartic.