<

click here

Avtomatska tri krtačna pralnica za gospodarska vozila je namenjena krtačnemu pranju vozil: kamionov, vlačilcev, priklopnikov, prikolic, kombiniranih vozil in avtobusov. Delovanje stroja z vgrajeno vrhunsko tehnološko in računalniško podprto spremljanje kontur pranih vozil nadzoruje zaposleno usposobljeno osebje, ki tudi upravlja napravo in skrbi za delovanje visokotlačnega stroja za pranje šasij vozil.

Naprava za pranje podvozja je prevoznega tipa in skrbi za kakovostno pranje podvozja vozil. Biološka reciklažna naprava je namenjena recikliranju - vračanju tehnološke odpadne vode iz pralnice nazaj v postopek pranja. Odstotek reciklirane vode med postopkom pranja je preko 90% je pa odvisen koliko vode katero od vozil “odnese s seboj”.

Karakteristike vgrajenih elementov tehnološke opreme so tipske ali pa določene računsko na osnovi pomembnih izhodiščnih parametrov, izkustvenih normativov in zahtev veljavnih predpisov, standardov in normativov, priznanih pri nas in v svetu.