<

click here

 Podjetje Habjan transport je pričelo delovati leta 1978 pod okriljem Andreja Habjana. Kot samostojni podjetnik (s.p.) je s skupaj z ženo Dragico deloval do leta 1991, ko je podjetje preoblikoval v Habjan transport d.o.o. Izjemna želja in znanje opravljanje tega poklica sta ga skupaj s partnerico privedla do ustanovitve lastnega podjetja, ki se je razvilo tudi v eno izmed uspešnih slovenskih transportnih podjetij.

G. Andrej Habjan je kot voznik tovornega vozila v 15 letih prevozil številne države. V času pred osamosvojitvijo Slovenije je kot samostojni avtoprevoznik opravil največ voženj v države nekdanje Jugoslavije. Poleg vseh držav, ki jih pokriva podjetje trenutno, je podjetje v svoji zgodovini opravilo tudi nekaj prevozov v bolj eksotične države kot so Rusija, Gruzija,….
 

V letu 1996 sta se Andrej in Dragica zaradi prostorske stiske odločila za gradnjo poslovnih prostorov s pripadajočim parkiriščem, katera je bila dana v uporabo že leta 1997. Zaradi rasti podjetja in dodajanja dejavnosti, je podjetje v letu 2010 zgradilo nov Poslovno logistični center v novi Industrijski coni Trata.
 

Podjetje Habjan transport d.o.o. si je skozi vsa leta poslovanja prizadevalo za visoko kvaliteto storitev prevoza. V ta namen se je spomladi 2001 odločilo za uvedbo sistema vodenja kakovosti po standardu kakovosti ISO 9001, ki ga vzdržuje še danes.