<

click here

Podjetje Habjan transport d.o.o. deluje v mednarodnem cestnem prometu in je specializirano predvsem na izvoz blaga iz Slovenije v druge evropske države (Nemčija, Francija, Belgija, Anglija, Nizozemska, Švica, Italija, Španija, Avstrija, Švedska, Poljska). Njihovo storitveno dejavnost dopolnjujejo prevozi iz evropskih držav v Slovenijo, tranzitni prevozi, ki potekajo preko Slovenije, prav tako pa podjetje opravlja servisiranje lastnih vozil v domačih delavnicah v garancijskem roku. V letošnjem letu je podjetje razširilo svojo dejavnost tudi na popravilo tovornih vozil, avtobusov in traktorjev za zunanje naročnike.
 

Njihov vozni park obsega vrhunska vozila znamke SCANIA, ki zadostujejo najostrejšim ekološkim normam. Poleg tovornih vozil ima podjetje tudi ustrezna priklopna vozila znamk ORTHAUS, KRONE, OMAR in SCWARZMÜLLER.
 
Podjetje trenutno zaposluje skupaj preko 70 ljudi. Zaposleni, ki prispevajo pomemben del k uspešnosti podjetja so ustrezno izobraženi. Poleg tega pa ima večina voznikov izpit za prevoz nevarnih snovi, kar pomeni da lahko prevažajo tovor, ki spada v kategorijo nevarnih snovi.
    

Strokovnost in fleksibilnost podjetje zagotavlja s stalnim posodabljanjem tako tovornih vozil, kot njihove opremljenosti. Tako se je podjetje odločilo, da tovorna vozila opremi z GPS sledilnimi napravami, ki omogočajo kupcem takojšnjo informacijo o stanju in poziciji njihovega tovora.
 

 

Glavne strateške usmeritve podjetja so predvsem rast na področju prevozov v zahodne države, Nemčijo in Avstrijo. Podjetje se je pred leti odločilo za strategijo strateške povezanosti s kupcem. Delno je ta cilj izpolnilo z vgradnjo sledilnih naprav. Temu pristopu bo podjetje v prihodnosti posvečalo še veliko pozornosti predvsem preko interne organizacije podjetja, povečanju fleksibilnosti in prilagodljivosti.